Artikler fra og om Engesvang


Om skoler

Om skoler  
 

 Engesvang Skole, Åboesvej 37-39, 1930

Engesvang skole. Den ældste skole dateres til 1857. I 1889 blev den på billedet viste skole opført og udvidet i 1922. Den nuværende skole i Engesvang er fra 1956. Følgende har været lærere ved skolen: Jens Peder Aaboe 1857-1878; Rasmus Sørensen Juel 1878-1913; Jørgen Christensen Nedergaard 1913-1949 og Jørgen Holm Trøst 1950-1984.

 Engesvang Skole, Gl. Kongevej 97, 1956

Engesvang nybyggede skole. I forgrunden ses boligen for førstelærer Jørgen Holm Trøst, der i 1963 blev udnævnt til skoleinspektør. Da han gik på pension i 1984 blev Chr. Bundgaard ansat som inspektør og daglig leder af Engesvang skole. Den lokale kunstmaler Leif Ragn Jensen har udsmykket skolen med flotte farvelagte tegninger af egnens fugle- og dyreliv.

Julianehede Skole, Firhuse 5, Over Julianehede Engesvang 1951

Julianehede skole. Bygningen blev opført i 1901, og følgende lærere har haft deres virke ved skolen: Villads Nielsen 1901-1921; C. M. Andersen 1921-1949; A. S. Dam 1949-1950 og N. L. Larsen 1950-1962. Skolen blev nedlagt i 1962 og eleverne overført til Engesvang skole.

Skygge Skole, Skyggevej 73 Engesvang 1987

Skygge gl. skole set fra haven. Skolen blev opført i 1901. Lærer Jørgen Hansen Iversen havde sit virke der indtil 1929, hvor han blev afløst af lærer Magnus Larinus Ingemann. I 1954 blev skolen nedlagt, og leverne blev overflyttet til Julianehede skole.

 Pårup Skole, Silkeborgvej 18 Engesvang

Pårup skole set fra nord. Skolen blev opført i 1901 ved hovedvej A15 ca. 500 meter øst for Pårup by, hvor den tidligere skole lå. Den 1400 kvm. store grund til skolen blev skænket af gdr. Peter Sejthen. Følgende lærere har virket ved Pårup Skole: C. Thomsen 1900-1903; C. A. Rønne 1903-1907; V. M. Nellemann 1907-1909; H. C. Winther Hansen 1909-1949; N. Aage Katballe1950-1959 og Arne Kjeldsen fra 1959 til 1962, hvor skolen blev nedlagt.

Link til Hjemmeside om Pårup Skole / Friskole
Tryk her: http://www.vhansen.dk/paarupskole/index.htm


Engesvangs ældste skolehistorier er beskrevet i: Lærer R. S. Juul´s erindringer 1878-1913


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Engesvang Sogns Degne og Skolehistorie.

Uddrag af
Ejner Poulsen: Viborg amts Degne og skolehistorie Hids Herred. 1957.

ENGESVANG SKOLE

Engesvang blev et sogn 1896 og en selvstændig kommune 1-4 1915. her var indtil 1857 omgangsskole, hvor læreren fra Kragelund underviste to dage ugentlig om sommeren, og der holdtes vinterlærer. 1857 byggedes skole og bolig for en enelærer, der opførtes en ny skole 1880 og 1922, og forskolen byggedes 1902. i 1921 – 22 ombyggedes skolen. (Arkitekt Vig – Nielsen). En nybygget 7 – klasses skole indviedes 12/1 1956. se også Pårup skole.

1. Jens Peter Aaboe, 1857 – 78, f. 15/7 1814 i Viborg domsogn. (Købm. Og amtsskriver Clemen Fischer A:, g. m. Ane Kirstine Lundum). Dim. Ly. Privat 1837, 1/11 1834 omgangsl. I Kragelund – Funder, 1/1 1837 konst. 1 i Christianshøj, koll. 16/3 1838, 1/9 1857 i Engesvang samt Pårup og Skygge, entl. 1/11 1878. var tillige privatl., vinkelskriver, dygtig lmd. Sognerådsformand, legatstifter m. m., d 11/12 1895, begr. I Kragelund. Se skh. J. P. Lundum i Vinderslev. G. I. 31/5 1836 m. Mette Nielsdatter, f. 1798 i Tyvkjær, Ikast, tjente fra 1828 i Kragelund pgd., d 20/3 1877. G I I 23/1 1878 m. forriges søsterdatter Mette Vejby, f. 8/2 1843 i Ikast. (Peder Nielsen V. i Kirkeby, g. m. Pouline Nielsdatter). D. 13/4 1908. ingen børn, men plejedatter, Marie, g. m. arbm. Johs. Nielsen, Engesvang. Se ”Skovlovringer”, Danske Folkeminder, nr. 42; Aaboe Kristensen: Erindringer, s. 10 ff.; ”Fra Viborg Amt”, 1931, s. 77.

2. Rasmus Sørensen Juul, 1878 – 1913, f. 7/2 1849 i Kastbjerg ved Grenå. (Søren Chr. Rasmussen J., senere gårdfæster i Karlby ved Grenå). Dim. Ly. 1872, I. Ved Hammerum højskole, 1873 2`I. i Voldby, 1876 I. i Egebjerg ved Vinderup, 24/10 1878 i Engesvang, havde hjl. Det sidste år, entl. 31/3 1913, d. 1937 i Søstrup ved Holbæk. G. m. Elisabeth Jensen, f. 7/1 1847 i Fuglsang, Østbirk. (Gdr. Jens Thomsen). D. 18/12 1921. B.; 1) Agnes Margrethe, se li. her; 2) Dagmar Elisabeth, f. 21/3 1887, g. 1913 m. Johannes Sølvhøj, 1922 I. i Helsingør.

3. Jørgen Christensen Nedergaard, 1913 – 49, f. 2/9 1883 i Vrå, Pederstrup ved Viborg. (Gdr. Christian N. N., g. m. JohanneJørgensen). Dim N. N. 1907, v. I Hjerm s. sk., 15/10 1907 vl. I Bølling, soldat, 1/1 1909 I. i Donslund, 1/7 1913 1`l. i Engesvang, entl. 1/11 1949, flyttede til Viborg. G. 30/10 1909 m. Thomasine Marie Nielsen, f. 26/9 1883 i Lønborg. (Gdr. Niels Ibsen N., g. m. Mette Kathrine Sørensen). D. 25/12 1956. datteren, Meta Kathrine, se Viborg li.
M. L. Ingemann, 1/1 1950 kaldet til 1`l. i Engesvang, men frabad sig embedet, se Skygge sk.

4. Jørgen Holm Trøst, 1950---, f. 27/8 1916 i Ringkøbing. (Murer Svend T., g. m. Marie
Holm). Dim. Je. 1938, v. Fl. St.,1/11 1942 l. i Ilderhede sk., 1/11 1945 2`l og 1/5 1950 1`l. i Engesvang. G. 24/3 1945 m. Annalise Jensen, f. 23/4 1920 i Århus. (Malerm. Valdemar J., g. m. Henny Schlambusch).

Andenlærere
1. Søren Peter Sørensen, 1922 – 23 , f. 22/9 1899 i Ellerup, Gjern ved Silkeborg.(Gdr. Peder S.). Dim. N. N. 1921, årsv. i Struer, 1/9 1922 2`l. i Engesvang, 1923 konst. og 1/10 1924 l. i Nr. Vium. G. 23/9 1926 m. Margrethe Pedersen, f. 23/9 1903. Gdr. Frands P. i Engedal, Gjern). De druknede begge under badning i Nr. Vium Å 5/7 1932 2 børn.

2. Jens Aa. Kristian Scriver, 1924 – 25, f. 23/3 1895 i Skorup – Tvilum. (Gdr. Peter S., g. m. Ellen Graugård). Dim. N. N. 1922, 1/5 1924 2`l. i Engesvang, 1-4 1925 l. i Gribstrup og org. I Klovborg. G. 23/8 1924 m. Anna Petersen, f. 30/7 1901 i Svenstrup, Als (Lærer Erich P.).

3. Frederik Fiil Pedersen, 1925 – 27, se Mollerup

4. Viggo Hare Hansen, 1927 – 28, f. 24/5 1902 i Vebbestrup.(Lærer Mikkel H., g. m. Petra Juliane Marie Hare). Dim. Ge. 1923, årsk., 1/8 1927 l, i Engesvang, 1/11 1928 i Gl. Lindholm. G. 11/10 1929 m. Esther Camilla Boel, f. 2/6 1901 Arden.

5. Jørgen Andersen, 1928 – 38, f. 31/3 1903 i Sigersted ved Sorø. (Gdr. Peder Ditmar A., g. m. Anna Louise Mary Hansen). Dim. Jo. 1926, 1/8 1928 2`l i Engesvang, fik i Engesvang indrettet Danmarks første friluftsbad, 1938 l. i Silkeborg. G 26/12 1926 m. Karen Marie Steffensen, f. 22/10 1901 i Sigersted.

6. Karl Bernt Mortensen, 1938 – 45, f. 4/12 1914 i Linå.(Lærer Søren M., g. m. Jensine Mikkelsen). Realeks., dim. La. 1937, 1/5 1938 asp. Og 1/6 1940 l. her 1/8 1945 i Silkeborg. G. 1947 m. Meta Pedersen, f. 1/9 1921. Gdr. P. P. i Brandstrup). Li. i Silkeborg

7. Jørgen Holm Trøst, 1945 – 50, se 1`l. her.

8. Gunner Olesen, 1950 – 53, f. 17/11 1924, dim. Ge. 1949, 1/9 1950 l. I Engesvang, ¼ 1953 i Vallensvend. G. 28/8 1950 m. Rita Jørgensen fra Mindstrup, Sj.

9. Niels Hauge Jensen, 1953 – 57, se Højbjerg.

10. Karl Martin Mondrup, 1956 -, f. 26/11 1919 i Hvorslev.(Peter M., g. m. Mette Marie Christensen). G. m. li. nr. 5 her.

Lærerinder.

Her var først en Pigeskole 1890 – 1901, hvor der undervistes af Morten Pedersen fra Julianehede, og efter hans død af frk. Kristiane Jensen.

1. Johanne K. Nielsen, 1901 – 09, f. 25/12 1877. (Hmd. I Nees, Ringkøbing amt). Dim. La. 1901, 1901 li. i Engesvang, 1909 i Kirkehelsinge, afg. 1913

2. Agnes Margrethe Juul, 1909 – 13 f. 28/6 1881 i Engesvang. (Lærer R. S. J., se foran). Dim. La. 1904, 1/6 1906 li. I Vindbyholt, 1909 i Engesvang, 1913 i Nr. Dalby, 1920 i Søstrup.

3. Margrethe Larsen, 1913 – 16 f. 14/12 1888 i Tøstrup. (Lærer Hans L., g. m. Anne Rasmussen). Dim. La. 1910, 1/12 1910 li. I Vium, 1/5 1913 i Engesvang, 1/9 1916 i Vitced.

4. Marie Lenora Nielsen, 1917 – 55 f. 24/1 1889 i Horsens. (Lærer Jørgen N., 1891 – 1920 i Rom, g. m. Kirstine Jensen). Dim. Ve. 1916, 1/1 1917 konst. Og Marts 1917 li. i Engesvang og tillige org., entl. 31/3 1955. søsteren, Betty Sigrid, g. m. N. C. F. Hahn, 1915 l. i Kolding.

5. Anne Kirstine Mondrup, f. Siholmer, 1956 -, f. 16/1 1925 i Tjørring. (Kristian S., g. m. Inger Bech). Dim. La. 1949, v. I Silkeborg, 1/8 1952 li. ved Brædstrup realsk., 1/8 1956 i Engesvang. G. m. K. M. Mondrup, se l. her.

Pårup Skole.
En biskole indrettes 1857 i en storstue i en af Pårupgårdene, senere i et aftægtshus ved samme gårde, her og i Skygge undervistes af læreren fra Engesvang to dage ugentlig hvert sted om vinteren, medens børnene fra de to biskoler søgte Engesvang skole én dag ugentlig om sommeren. 1873 ansattes en omgangslærer, der underviste tre dage ugentlig i Pårup og ligeså i Skygge, men som fra 1880 boede i Engesvang skole. Fra ca. 1883 kom Julianehede skole med, og der undervistes så to dage ugentlig hvert sted. Der var kun eet sæt skolemateriel, som læreren medbragte fra sted til sted, og han havde 4, 5 og 6 km. Fra Engesvang til de tre biskoler. I 1901 omdannedes disse skoler til selvstændige lærerembeder, der byggedes nye skoler her og to skoler til foruden to forskoler, og denne nyordning iflg. Skoleloven af 1899 kostede Kragelund – Funder – Engesvang ca. 45.000 kr. til skolebygninger.

Af omgangslærere kan nævnes:
1. Anders Villumsen, ca. 1775 – 1806, se Christianshøj.

2. Peder Christensen Woer, var 1834 skh. I udmarksdistrikterne.

3. Lars Gregersen, 1845, i Pårup, Skygge, Klosterlund og Grøndalsgård.

4. Poul Mikkelsen, 1864 – 80, f. 1842 i Funder, vac. Af Blicher, ca. 1861 omgangsl. I Højmose i Brejning, 1864 i Pårup m. m., afg. 1880. G. 1/8 1864 m. Laurence Christine Marie Jensdatter af Brejning mølle, f. 1837 i Hee. (Hmd. Jens Thuesen).

5. Jeppe Andersen, f. 12/2 1857 i Lunderskov, dim. Ge. 1878, husl. På Vesterdal, fra 12/8 1880 kaldet til l. i Pårup m. m., men vist, l. her før den tid, 21/4 1883 i Hede sk., Ikast, 1888 i Biltris ved Roskilde, entl. 31/3 1922. ugift.

6. Villads Nielsen, 1883 – 1900, se Julianehede. Han betalte af og til en anden for at undervise i Pårup således: R. Worre Rasmussen, 1894, se Neder Hvam; Carl Chr. Sørensen, 1897, se H. D., s. 290.

Lærere

1. Carl Thomassen, 1900 – 03, f. 10/5 1868 i Væth. Ørum. Elev på Jebjerg højsk., 1/1 1890 l. ved Lille Ajstrup frisk., 1/5 1891 til 1/8 1894 ved Gøttrup frisk., 1/5 1898 til 1-4 1899 v. i Orndrup ved Odder, dim. Si. 1899, 23/9 1899 v. i Stokbro, 1/3 1900 l. i Pårup, 1/9 1903 i Tøving på Mors, d. 30/7 1928. se ”Flksk.” 1928, s. 583. g. m. Dorthe Kathrine Henriksen. 5 børn.

2. Carl Andreas Rønne, 1903- 07, f. 15/8 1878 i Åkirkeby. (Købm. Og lmd. Jørgen Kofoed R., g. m. Caroline Mathea Kofoed). Dim. Ne. 1899, 9/9 1899 v. I Farre ved Vejle, 1/8 1900 i Knudsker, 15/11 1900 i Rønne, 4/4 1901 i Buerup, 1/9 1901 i Starreklinte, 1/10 1902 i Nørre Vorupør, 20/10 1903 i Pårup, 1907 i Nylars, 1912 i Bodilsker n. Sk., entl. 1/1 1944. g. 9/11 1902 m. Frederikke Augusta Petersen, f. 11/10 1880 i Vallekilde.

3. V. M. Nellemann Laursen, 1907 – 09, se Nisset.

4. Hans Chr, Winther Hansen, 1909 – 49, f. 15/ 1884 i Åle ved Rask mølle. (Lærer Jens H., g. m. Birthe Winther). Dim. Ge. 1905, hjl. I Dørup, 1907 2`l. I Torrild, 1/12 1909 i Pårup, entl. 1/11 1949. broderen, Daniel W. H., se Skive. G. m. Steffine Marie Kristensen, f. I Voerladegård. (Landbruger Mathias K., g. m. Kirstine). 5 børn: Sigrun, g. m. l. Frans Walter, Gåsdal ved Borris.

5. Niels Aage Katballe, 1950 -, f. 10/2 1899 i Kjellerup, Hørup. (Bygmester P. P. K., g. m. Petra Sofie Lauritsen). Dim. Si. 1921, 1/3 1922 l. ved Ålbæk frisk. I Thyregod, 1/7 1924 el. i Græsdal, 1950 i Pårup. G. 7/12 1930 m. Anine Kirstine Elisabeth Hansen, f. 25/3 1906 i Hørup sogn. D.: Vita, se Brårup ved Ans.

Skygge Skole

Om de ældste skoleforhold, se Pårup. 1901 byggedes en skole her, og læreren underviste indtil 1919 tillige i Stenholt. Skolen her nedlagdes 1/5 1955, og børnene flyttedes til Julianehede og fra 1 – 4 1956 til Engesvang.

1. Jørgen Hansen Iversen, 1901 – 29, f. 19/7 1868 i Nørå, Bramminge. (Sognefoged Hans Ibsen I.). provsteprøve, 1/1 1885 l. i Kokspang ved Varde, vl. Og v. fl. St., i 4 år biskolel. I Plougstrup, 1901 l. i Skygge – Stenholt, 1919 kun i Skygge, entl. 1/10 1929, flyttede til Kjellerup, d. 1943. g. 1/12 1900 m. Inger Marie Andersen. (Bmd. Svenning A., Tange, Sdr, Gørding). 4 børn: 2 døde, 2 er købmænd i Kjellerup.

2. Magnus Laurinus Ingemann, 1929 – 54, f. 6/10 1899 i Hjerm. (Gdr. Poul I., g. m. Mette). Dim. N. N. 1927, v. Ved Saustrup drengehjem, 1928 – 29 vl. I Vester Gåsdal, sygev. Og 1/5 1929 l. i Skygge, fast ans. 1/5 1930, 1954 1`l. i Fjelstervang. G. 29/5 1930 m. Signe Damkjær. (Gdr. Hans D., Harte ved Koldimg).

Julianehede Skole.

Indtil 1883 hørte distriktet til Bording i Ringkøbing amt med hensyn til kirke skole. Et fast lærerembede oprettedes og skolen byggedes 1901. se Pårup.
Jens Skyum, 1818 – 55 kgl. Kolonil., ”H. D.”, s. 387.

1. Villads Nielsen, 1901 – 21 , f. 6/1 1859 i Marup, Skjern.(Niels Christian Willadsen, g.m. Johanne Jensdatter). Dim.ge. 1881, vl. I Rabjerg, Dejbjerg, 17/7 1901 omgangsl. I Pårup m. m. ,1901 el. i Julianehede, entl. 31/8 1921 d. 25/4 1932 i Varde, begr. I Tistrup. Ugift, søsteren, Johanne N. var hans husbestyrerinde; en anden søster: forfatterinden Kjærsten Jensen Alkjærsig.

Niels Jensen Sønderby, v. 1917 – 18, siden 1924 l. i Finderup ved Skjern.

2. Carl M. Andersen, 1921 – 49, f. 19/6 1885 i Vinding pr. Sørvad. (Jens A. g. m. Maren Kristensen). Dim. Hs. 1913, l. i Bodholt og Døstrup, Sdjl. 1/9 1921 i Julianehede, entl. 31/10 1949, fl. Til Silkeborg, g. 1920 m. Helga Jensen, f. i Ringsted.

3. Niels Laurits Larsen, 1950 ---, f. 12/12 1894 i Trunderup. (Købm. Mads L. g. m. Else Marie Rasmussen). Dim. Hs. 1922, årsk, v. og 1/8 1923 el. i Nebel, 1950 i Julianehede. G. 28/8 1923 m. Ingeborg Aagaard – Jensen f. 14/2 1898 i Næstved. (Hotelejer Peder Simon J, g. m. Marie Kristiansen).

Kilde:
Ejner Poulsen: Viborg amts Degne og skolehistorie Hids Herred
Udgivet med støtte af: Undervisningsministeriet, Viborg amts skolefond, Danmarks lærerforening og Viborg amts lærerkreds. Udgivet af Forfatterens Forlag 1957.

 

  
  


HUSK NÆSTE MØDE


24/11 kl.10.00.
På Klosterlund
Se alle møderne her.

Copyright © KG 2011- 2018