Artikler fra og om Engesvang


Dom over Niels Pedersen 1706

Afhøring af og dom over Niels Pedersen

Læst 19 April 1996 af Kurt Kermit Nielsen
Landstingets Dombøger B24 - 102 Fol 244

Onsdag
som Waar Landstings dag dj = 18 august 1706 Loed Retten Welbr. Hr
Landsdommer Hr Bartholin Lange Pouelsen og Hr Reienborrig - Hans Rosborg
som fuldmægtig for Enchen J Klod Mølle Wed en Dom afsagt paa Liusgaard
Herredsting dj = 26 Julÿ Sidst ower Niels Pedersen Morderen, som hawer
Mürd Mølleren Niels Jørgensen om Natten Jmellem dj = 19 = og 20 Maj Sist
J forne Mølle.

Morderen Niels Pedersen blef til spurt om det icke
er hanem for nogen tid siden har begaaet Et drab paa En person som hed
Christien Laurchen som boede I Bruusgaard, hwor til Morderen Niels
Pedersen Suarede Ja. 2det tilspurt af huad Aarsag og huad Sted det
Skede, Morderen Suarede for dj at hand hawer Sat mig ind for hanem at
hand skulde blifwe Soldat og Kualte den døde med hans Egen hals klud J
mellem Salling og Brusgaard der dj fultes ad af Weien, Widere blef
Morderen til Spurt om hand En nu til Staar at det Waar ligesaa Wel hans
forset at Myrde Koenen som Manden og huor for, hand samme Mord begik,
huor til hand suarede, Ja det war hans forset at Myrde dem bege, for at
tage de Midler som der kunde findes.

Parterne blef tilspurte om dj Widere hafde at fremlege udj sagen Suarde Nej.

Domb.

Iflg. Trapp findes Brusgaard flere steder:
Side 1244: Gundersted Sogn - Aalborg Amt - Slet Herred.
Side
1239: Skarp Salling Sogn - samme amt og herred, så det må formodes, at
det er dette sted som omtales i Sagen, og ikkeSalling ved Skive.
Brusgaard findes også desuden i:
Sennels Sogn - Thisted Amt - Hillerslev Herred.
Ølst Sogn - Randers Amt - Galten Herred.
samt paa Langeland.HUSK NÆSTE MØDE


20/3 kl.19.00.
i Dybdalsparken med dagsorden ifølge vedtægterne. Efter generalforsamlingen vil Ella Rasmussen fortælle anekdoter.
Se alle møderne her.

Copyright © KG 2011- 2019